Демократія в дії: проекти громадського лобіювання, розроблені випускниками академії громадянина 2017

Молодь
Громадяни
Створено: 19 грудня 2017

Опис книги

У рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Відпо-відальна та підзвітна політика в Україні» (U-RAP) Міжнародний республікан-ський інститут реалізує навчальну програму Академія громадянина з ме-тою забезпечення громадян знаннями щодо структури органів державної влади, методів взаємодії з владою та її контролю, а також навичками для проведення адвокаційних кампаній і створення коаліцій. 

Протягом 2017 року участь в Академії громадянина була доступною для всіх мешканців чотирьох визначених міст-партнерів (Дніпро, Хмельниць-кий, Маріуполь і Миколаїв) на основі конкурсного відбору. З 270 кандида-тів було обрано 80 активних громадян. 56% учасників Академії громадя-нина – жінки віком до 40 років.

У ході семінарів Академії громадянина учасники дізналися про діяльність органів місцевого самоврядування; роль органів влади та процедури при-йняття рішень; практичні інструменти для контролю органів місцевого самоврядування та участі громадян у процесі прийняття рішень; шляхи запобігання корупції; способи створення коаліції прихильників з метою відстоювання інтересів громадян в органах влади; та шляхи ефективного висвітлення актуальних проблем у засобах масової інформації. 
Академія громадянина стала спільною платформою для активних грома-дян-однодумців (більшість з яких до участі в Академії не були знайомі між собою) з метою розробки проектних пропозицій і створення коаліцій для ви-рішення проблемних питань, що становлять інтерес для відповідних громад.  

У результаті навчання в Академії громадянина учасники розробили 12 проектних пропозицій з широкого кола питань, які є пріоритетними для їхніх громад. Робочі групи представили ці проекти в кожному місті перед широкою аудиторією громадян і місцевих посадових осіб, які потім мали можливість визначити шляхом голосування найбільш актуальні проекти для своїх громад та обговорити можливі шляхи їх реалізації.

Академія громадянина сприяє покращенню навичок та розвиває сильні сторони громадських активістів, дозволяє їм зрозуміти поетапні кроки успішних адвокаційних кампаній, а також надає громадянам можливість взаємодіяти з органами місцевого самоврядування та доносити до них свою позицію. Для деяких учасників це стало першим досвідом участі у громадській діяльності та першою спробою проектування, розробки та ре-алізації громадського проекту на користь громади. 

У цій брошурі можна знайти основну інформацію про 12 проектів, розро-блених учасниками  Академії громадянина в 2017 році.  МРІ пропонує ін-шим зацікавленим сторонам ознайомитися з інформацією про ці громад-ські проекти, розроблені активними громадянами, щоб визначити, які з них можуть стати потенційною сферою співпраці з вашою організацією, та обрати проблемні напрямки, які потребують подальшої уваги та втручання.  У брошурі можна знайти контактну інформацію робочих груп усіх проектів.

Завантажити

Автори

Команда МРІ