Асистент(-ка) програми для «Мріємо та діємо» / Program Assistant for UNITY

Оголошення
19 вересня 2022

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) шукає асистента(-ку) для програми «Мріємо та діємо».

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням демократії в усьому світі. З 1994 року МРІ працює в Україні, сприяючи розвитку органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадянського суспільства, а також активному залученню громадян у ці процеси.

Короткий опис посади:

МРІ шукає асистента(-ку) для програми «Мріємо та діємо», яка реалізується IREX за фінансової підтримки USAID. Асистент(-ка) програми відіграватиме ключову роль у наданні підтримки в реалізації проєктної діяльності МРІ, орієнтованої на молодь та громадську активність молоді.

Під керівництвом директора програм МРІ в Україні та у взаємодії із керівниками програм МРІ, обов'язки асистента(-ки) програми включатимуть наступне:

 • Надання загальної допомоги працівникам МРІ, які займаються програмою «Мріємо та діємо», та підтримка її програмної діяльності;
 • Надання матеріально-технічної підтримки в організації заходів МРІ в рамках програми «Мріємо та діємо»;
 • Складання та редагування документів, у тому числі звітів про виконання проєктів, договорів про закупівлю та інших адміністративних матеріалів англійською та українською мовами;
 • Співпраця з програмним персоналом для відстеження цілей програми та ведення обліку з метою надання спонсорам точних та своєчасних звітів;
 • Уміння використовувати комп’ютерні програми для розробки візуально привабливих повідомлень та матеріалів, які деталізують діяльність проєкту для донорів та партнерських організацій;
 • Можливість поїздок, в тому числі інколи під час вихідних, для участі в заходах МРІ;
 • Інші обов’язки відповідно до вимог.

Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь бакалавра з відповідних спеціальностей, таких як міжнародні відносини, юриспруденція або державна політика;
 • Попередній досвід роботи в проєкті з розвитку, громадській або міжнародній організації;
 • Попередній досвід в одній з таких сфер (бажано в усіх трьох)
 • Вільне володіння українською мовою; професійні знання англійської мови та вміння професійно писати англійською мовою;
 • Відмінні комунікативні навички, як усно, так і письмово;
 • Уважний до деталей і високоорганізований працівник;
 • Здатний співпрацювати, зорієнтований на роботу в команді;
 • Вміння правильно визначати пріоритети і справлятися з кількома завданнями в стислі терміни;
 • Хороші навички роботи з комп’ютером та презентаційні навички.
 • Робота з молоддю, самоврядування, освітні міністерства, громадська діяльність чи молодіжний активізм;
 • Програми з розвитку демократії та/або врядування;
 • Закупівлі та адміністративна робота.

Якщо ви зацікавлені у цій вакансії, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з темою в заголовку листа «Application for Program Assistant (UNITY Program)» на адресу: hkoshulap@iri.org не пізніше 15 жовтня 2022 року.

Program Assistant (PA) for the Ukrainian National Identity Through Youth Program (UNITY)

The International Republican Institute (IRI), is a non-profit, non-partisan organization dedicated to advancing democracy worldwide. Since 1994, IRI has been active in Ukraine, supporting the development of local governments, political parties, civil society, and an active engaged citizenry.

Job Description

IRI is currently recruiting a Program Assistant (PA) for the USAID-funded Ukrainian National Identity Through Youth (UNITY) Program, implemented by IREX. The Program Assistant will play a key role in supporting the work of IRI in the implementation of its youth-focused and youth civic engagement project activities.

Under the direction of the IRI Field Program Manager and together with IRI Program Officers, the Program Assistant’s responsibilities will include the following:

 • Providing general assistance to IRI’s UNITY program staff and programming;
 • Providing logistical support to the organization of IRI’s UNITY activities throughout Ukraine;
 • Drafting and editing documents including project reports, procurement contracts and other administrative materials in both English and Ukrainian;
 • Collaborating with program staff to track program goals and maintain records for providing accurate and timely reports to funders;
 • Ability to utilize computer programs to develop visually appealing reports and materials detailing the projects activities for funders and partner organizations;
 • Ability to travel including on occasional weekends for IRI events;
 • Other duties as required.

A successful candidate will be able to demonstrate the following attributes:

 • Bachelor’s degree in a relevant subject such as international relations, jurisprudence, or public policy;
 • Previous experience working with a development project, NGO or International Organization;
 • Prior experience with (preferably all three)
 • Fluency in Ukrainian; professional English language skills and the ability write professionally in English;
 • Skilled communicator, both verbally and in writing;
 • Detail-oriented and highly organized;
 • Collaborative, team oriented individual;
 • Ability to prioritize and handle multiple tasks under tight deadlines;
 • Good computer and electronic presentation skills.
 • Working with youth, self-government, education ministries, civic engagement, or youth activism
 • Democracy and/or governance programs;
 • Procurement and administrative work.

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Program Assistant (UNITY Program)” in the subject line to hkoshulap@iri.org no later than October 15, 2022.

Популярні ресурси