Міжнародний Республіканський Інститут шукає Асистента/-ку з оцінки програм / MEL Associate

Оголошення
27 квітня 2023

Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) шукає Асистента/-ку з оцінки програм / MEL Associate.

Короткий опис посади  

Кожен співробітник МРІ несе відповідальність за виконання місії МРІ, а також повинен дотримуватися основних цінностей організації в повсякденній роботі. До основних цінностей, які є фундаментальними принципами діяльності МРІ, належить наступне:

 • Досконалість – Ми віримо в можливість досягнення відмінних результатів завдяки розвитку людського потенціалу.
 • Свобода – Ми віримо в силу творчих пошуків і експериментів для більшої гнучкості та оперативності.
 • Повага – Ми віримо в надійність, співпереживання та розширення прав і можливостей кожної людини.
 • Командна робота – Ми віримо в різноманітність, інклюзивність та силу глобальної співпраці.
 • Прозорість – Ми віримо в можливість відкритого спілкування та прозорого прийняття рішень.
 • Відповідальність – Ми віримо в особисту відповідальність як основу успіху.

Асистент з оцінки програм (Monitoring, Evaluation & Learning (MEL) Associate) обіймає посаду початкового рівня в київському офісі МРІ (наразі дистанційно) та надає всебічну підтримку команді МРІ-Україна щодо розробки інструментів для збору даних, безпосередньому зборі та аналізі даних, написанні звітів та підтримку щодо моніторингу ефективності та оцінки програм МРІ в Україні загалом.

Вимоги щодо кваліфікації кандидатів

 • Ступінь бакалавра в галузі політології, соціології або в суміжній галузі.
 • Від 1-3 років досвіду роботи в міжнародних проєктах технічної допомоги, в галузі MEL або в суміжній галузі.
 • Досвід роботи зі збором даних та підтримки баз даних. Досвід роботи з Microsoft Excel (на просунутому рівні), програмним забезпеченням для якісного та кількісного аналізу даних (SPSS), PowerPoint.
 • Досвід розробки інструментів для збору даних таких як анкети, реєстраційні форми
 • Досвід написання звітів за результатами програмної діяльності.
 • Відмінні організаторські здібності, вміння одночасно виконувати цілий ряд завдань, увага до деталей. Відмінні письмові, дослідницькі, аналітичні та комунікативні навички.
 • Знайомство із загальними елементами MEL, такими як: логічна модель, теорія змін, план моніторингу та ефективності, індикатори та загальне розуміння циклу впровадження програм та участь у тренінгах/конференціях щодо MEL буде бонусом для тих, хто подасть заявку.

Основні функції та обов’язки

 • Забезпечення загальної підтримки Керівника з питань MEL, включаючи адміністративну підтримку, розробку та відстеження робочих планів, контроль термінів та результатів, а також інші відповідні елементи, пов’язані з проєктом.
 • Розробка інструментів для збору даних, таких як протоколи інтерв’ю, опитувальні анкети, реєстраційні форми.
 • Проведення опитувань, інтерв’ю (онлайн, особисто, телефоном), розшифрування інтерв’ю та здійснення аналізу даних.
 • Регулярне внесення даних у відповідні бази даних МРІ. Підтримка процесів аудиту якості даних, проєктної документації та даних щодо індикаторів. Надання даних щодо програмної діяльності відповідно до запиту.
 • Підготовка щотижневих звітів, допомога в підготовці квартальних, піврічних та річних звітів про виконану роботу.
 • Співпраця з програмним персоналом щодо збору даних та відстеження процесу реалізації програм, досягнення індикаторів і цілей програм.
 • Ведення внутрішнього сайту SharePoint та файлової системи щодо MEL.
 • Можливі відрядження для моніторингу програмної діяльності.
 • Виконання інших обов’язків відповідно до вимог.

Інші обов’язки

Асистент з оцінки програм підпорядковується Директору МРІ в Україні.

У разі необхідності працівник виконуватиме інші завдання, пов’язані з цією посадою, за дорученням керівництва. МРІ залишає за собою право переглядати або змінювати посадові обов’язки в разі потреби.

Якщо Ви зацікавлені у цій вакансії, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на адресу hkoshulap@iri.org, з темою в заголовку електронного листа «Заявка на посаду Асистента з оцінки програм» не пізніше 15 травня 2023 року.

 

IRI Vacancy: Monitoring, Evaluation & Learning (MEL) Associate

Every employee of IRI is responsible for carrying out the Mission of IRI and demonstrating the Core Values in their day-to-day operations. The Core Values, which are IRI’s foundational building blocks include:

 • Excellence- We believe in quality results delivered by investing in people.
 • Freedom- We believe in exploration and experimentation to be agile and responsive.
 • Respect- We believe in trust, empathy and empowering people.
 • Teamwork- We believe in diversity, inclusion and the power of global collaboration.
 • Transparency- We believe in open communication and clear decision-making.
 • Accountability- We believe in personal responsibility as the foundation of success.

The MEL Associate will hold an entry-level position in IRI’s Kyiv office (although currently remote) and will provide comprehensive support to the IRI Ukraine team in developing data collection tools, data collection and analysis, report writing, performance monitoring and evaluation of IRI programs in Ukraine.

Position Requirements

 • Undergraduate degree in political science, sociology, international relations or related field.

 • 1-3 years of experience in MEL, international development, or related field.

 • Experience with data collection and database maintenance related to MEL

 • Experience with Microsoft Excel (at an advanced level), software for qualitative and quantitative data analysis (SPSS), PowerPoint.

 • Experience in drafting data collection tools, such as interview protocols, registration forms

 • Experience in reports preparation based on the program results and achievements.

 • Strong organizational skills, ability to multi-task, and attention to detail required. Excellent writing, research, analytical and communication skills.

 • Familiarity with common MEL elements such as: logic models, theories of change, performance monitoring plans and indicator matrices. Participation into MEL programs, training and schools will be considered a plus to those, who apply.

Primary Functions & Responsibilities

 • Provides administrative support to MEL Officer on MEL tracking, monitoring deadlines and deliverables and other relevant project-related tasks.
 • Drafts data collection tools, such as interview protocols, surveys, scorecards, registration forms.
 • Conducts basic qualitative and quantitative data analysis, surveys, interviews (online, personal, by phone). Conduct interview transcriptions and data cleaning.
 • Enter and maintain high-quality data in relevant IRI databases on a regular basis. Supports data quality audit processes, conducts project document and indicator data review for quality issues. Provide accurate data on program activities on request.
 • Prepare compiled weekly reports, quarterly, mid-year, annual progress reports.
 • Collaboration with program staff to track process of program implementation, achievement of programs indicators, goals.
 • Maintains and updates internal Ukraine MEL SharePoint site and file system.
 • Travel to monitor programmatic activities may be required (travel will be subject to assessment of security environment).
 • Performs other duties as assigned.

Other duties as required

The MEL Associate reports to IRI Ukraine Resident Program Director.

If necessary, the employee will perform other tasks related to this position, as assigned by the management. IRI reserves the right to revise or change job duties if necessary.

If you are interested in this vacancy, please send your CV and motivation letter in English to hkoshulap@iri.org with the subject line of the email MEL Associate – no later than May 15, 2023.

Популярні ресурси