МРІ шукає Спеціаліста/ку з проведення досліджень / Research Associate

Оголошення
16 листопада 2022

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) шукає Спеціаліста/ку з проведення досліджень (Research Associate).

Кожен співробітник МРІ несе відповідальність за виконання місії МРІ, а також повинен дотримуватися основних цінностей організації в повсякденній роботі. До основних цінностей, які є фундаментальними принципами діяльності МРІ, належить наступне: 

Досконалість – Ми віримо в можливість досягнення відмінних результатів завдяки розвитку людського потенціалу. Свобода – Ми віримо в силу творчих пошуків і експериментів для більшої гнучкості та оперативності. Повага – Ми віримо в надійність, співпереживання та розширення прав і можливостей кожної людини. Командна робота – Ми віримо в різноманітність, інклюзивність та силу глобальної співпраці. Прозорість – Ми віримо в можливість відкритого спілкування та прозорого прийняття рішень. Відповідальність – Ми віримо в особисту відповідальність як основу успіху.

Спеціаліст/ка з проведення досліджень обіймає посаду початкового / середнього рівня в київському офісі МРІ та забезпечує всебічну підтримку теперішніх та майбутніх досліджень громадської думки в Україні.

Вимоги щодо кваліфікації кандидатів    

 • Ступінь бакалавра в галузі статистики, політології, міжнародних відносин або в інших суміжних галузях.
 • Від одного до трьох років досвіду роботи в галузі дослідження громадської думки або суміжній галузі.
 • Обов’язкове уміння працювати з Microsoft Excel, Word та PowerPoint.
 • Відмінні письмові та комунікаційні навички, а також навички у сфері проведення досліджень.
 • Попередній досвід роботи в проєкті з розвитку, громадській або міжнародній організації.
 • Попередній досвід дослідження / аналізу сучасної політичної тематики.
 • Уважність до деталей.
 • Знання англійської та української мов.

Основні функції та обов’язки

Спеціаліст/ка з проведення досліджень відіграватиме ключову роль у підтримці роботи МРІ шляхом надання допомоги в реалізації проєктної діяльності.  Обов’язки Спеціаліста з проведення досліджень, який працюватиме під керівництвом Директора МРІ в Україні та разом з Директором програм МРІ в Україні, включатимуть наступне:

 • Надання допомоги та підтримки програмному персоналу МРІ, а також Спеціалісту з моніторингу та оцінки. 
 • Аналіз та організація досліджень поточних політичних подій та інформування внутрішньої та зовнішньої аудиторії щодо їх результатів.
 • Підготовка та редагування документів англійською та українською мовами.
 • Повинен вміти стисло викладати великі обсяги інформації у вигляді ключових повідомлень та саундбітів. 
 • Повинен володіти навичками графічного дизайну, щоб допомогти розробляти та створювати привабливі, цікаві та зрозумілі повідомлення в розсилках, діаграмах, електронних листах та звітах для донорів відповідно до чітких інструкцій.
 • Повинен надавати щотижневі та щоквартальні звіти та підтримувати зв’язки з персоналом на місцях та співробітниками центрального офісу для забезпечення своєчасної реалізації проєктів.
 • Здатний проводити незалежні дослідження під керівництвом Спеціаліста з моніторингу та оцінки МРІ. 
 • Інші обов’язки відповідно до вимог.

Підпорядкування працівника
Працівник підпорядковується Директору програм МРІ в Україні

Має у своєму підпорядкуванні:      
Ця посадова інструкція не має всеосяжного характеру, а також не має на меті подати вичерпний перелік обов’язків, завдань або навичок, що вимагаються від працівника на цій посаді.

У разі необхідності працівник виконуватиме інші завдання, пов’язані з цією посадою, за дорученням керівництва. МРІ залишає за собою право переглядати або змінювати посадові обов’язки в разі потреби. Таким чином, керівництво залишає за собою право оновлювати та змінювати посадові інструкції. Ця посадова інструкція не є офіційним трудовим договором.

Я прочитав та зрозумів опис посади, на яку я погоджуюся як працівник МРІ. Я усвідомлюю, що оцінка ефективності моєї роботи та подальший успіх будуть залежати від задовільного виконання вимог цієї посадової інструкції.

Якщо Ви зацікавлені в отриманні цієї роботи, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з написом в темі листа «Заявка на посаду Спеціаліста з проведення досліджень» за адресою: hkoshulap@iri.org не пізніше 2 грудня 2022 року.

The International Republican Institute (IRI) is looking for a Research Associate.

Every employee of IRI is responsible for carrying out the Mission of IRI and demonstrating the Core Values in their day-to-day operations. The Core Values, which are IRI’s foundational building blocks include: 

Excellence - We believe in quality results delivered by investing in people. Freedom - We believe in exploration and experimentation to be agile and responsive. Respect - We believe in trust, empathy, and empowering people. Teamwork - We believe in diversity, inclusion, and the power of global collaboration. Transparency - We believe in open communication and clear decision-making. Accountability - We believe in personal responsibility as the foundation of success.

The Research Associate is an entry- to mid-level position in IRI’s Kyiv office and provides research support for current and developing research efforts in Ukraine

Position Requirements  

 • Undergraduate degree in statistics, political science, international relations, or related field.
 • 1-3 years of experience in public opinion research or related field
 • Experience with Microsoft Excel, Word and PowerPoint required.
 • Excellent writing, research, and communication skills.
 • Previous experience working with a development project, NGO, or International Organization
 • Prior experience with researching/analyzing contemporary political topics
 • Attention to detail.
 • English and Ukrainian language skills.

Primary Functions & Responsibilities

The Research Associate will play a key role in supporting the work of IRI through their support of the implementation of project activities. Under the direction of IRI Resident Program Director and together with the IRI Program Manager, the Research Associate’s responsibilities will include the following: 

 • Providing assistance and support to IRI’s program staff as well as the Monitoring and Evaluation Specialist. 
 • Processing and organizing ongoing political events and communicating findings with internal and external audiences.
 • Drafting and editing documents in both English and Ukrainian.
 • Must be able to condense large amounts of information into key messages and soundbites. 
 • Possess graphic design skills to help design and create engaging, interesting and clear messages in mailings, charts, emails and reports to funders according to strict guidelines.
 • Must be able to report on a weekly and quarterly basis and liaise with field staff and headquarters staff to ensure timely project implementation.
 • Capable of undertaking independent research topics under the supervision of IRI’s Monitoring and Evaluation Specialist. 
 • Other duties as required.

Reporting Relationships

Reports to: Ukraine Field Office Program Manager

Exercises Supervision over:   

This job description is not intended to be all-inclusive nor is it intended to be an exhaustive list of responsibilities, duties, or skills required of an incumbent.

An employee will perform other reasonably-related job responsibilities as assigned by management when required. IRI reserves the right to revise or change job functions as the need arises. Thus, management reserves the right to update and change job descriptions. This job description does not constitute a written contract of employment.

I have received and understand this job description for the position that I am accepting as an employee of IRI. I understand that my performance evaluation and continued success will be based upon the satisfactory fulfillment of this Job Description.

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Research Associate” in the subject line to hkoshulap@iri.org no later than December 2, 2022.

Популярні ресурси