МРІ шукає Асистента/ку програм (Program Assistant) для програми «Громадяни»

Оголошення
16 листопада 2022

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням демократії в усьому світі. З 1994 року МРІ працює в Україні, сприяючи розвитку органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадянського суспільства, а також активному залученню громадян у ці процеси.

МРІ шукає Асистента/ку програм (Program Assistant) для програми «Громадяни», спрямованої на посилення ролі громадянського суспільства та громадян у процесі прийняття рішень на місцевому та національному рівнях.  Асистент програм відіграватиме ключову роль у наданні підтримки в реалізації проєктної діяльності МРІ у сфері зміцнення громадянського суспільства.  Обов’язки Асистента програм, який працюватиме під керівництвом Директора програм МРІ в Україні, а також у взаємодії з керівниками програм МРІ, включатимуть наступне:

 • Надання загальної підтримки співробітникам програми МРІ «Громадяни» та програмній діяльності МРІ;
 • Надання матеріально-технічної підтримки в організації діяльності програми МРІ «Громадяни» по всій Україні;
 • Складання та редагування документів, у тому числі звітів про реалізацію проєктів, контрактів на закупівлю та інших адміністративних матеріалів англійською та українською мовами;
 • Надання підтримки в отриманні суб-грантів в рамках програми «Громадяни»;
 • Співпраця з програмним персоналом для відстеження цілей програми та ведення обліку з метою надання спонсорам точних та своєчасних звітів;
 • Взаємодія з командами з моніторингу та оцінки та комунікації МРІ в Україні з метою підтримки діяльності програми «Громадяни» та висвітлення її результатів;
 • Сприяння у підтримці контактів з мережами громадян та громадських активістів, громадськими організаціями, місцевими посадовими особами та експертами з питань, пов’язаних з програмами МРІ;
 • Надання допомоги у налагодженні та підтримці зв’язків із Секретаріатом Меджлісу кримськотатарського народу та іншими маргіналізованими групами в Україні з метою сприяння програмній діяльності;
 • Уміння використовувати комп’ютерні програми для розробки візуально привабливих повідомлень та матеріалів, які деталізують діяльність проєкту для донорів та партнерських організацій;
 • Можливість подорожувати, в тому числі під час вихідних, для проведення навчальних заходів МРІ;
 • Інші обов’язки відповідно до вимог.

Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь бакалавра з відповідних спеціальностей, таких як міжнародні відносини, юриспруденція або державна політика;
 • Попередній досвід роботи в проєкті з розвитку, громадській або міжнародній організації;
 • Попередній досвід в одній з таких сфер (бажано в усіх трьох)
 • Вільне володіння українською мовою; професійні навички розмовної англійської мови та вміння писати професійно англійською мовою;
 • Відмінні комунікативні навички, як усно, так і письмово;
 • Уважний до деталей і високоорганізований працівник;
 • Здатний співпрацювати, зорієнтований на роботу в команді;
 • Вміння правильно визначати пріоритети і справлятися з кількома завданнями в стислі терміни;
 • Хороші навички роботи з комп’ютером та презентаційні навички.
 • Робота з неурядовими організаціями, громадськими активістами, органами місцевого самоврядування, громадськістю та активною молоддю
 • Програми з розвитку демократії та/або врядування;
 • Проведення закупівель та адміністративна робота.

Якщо Ви зацікавлені в отриманні цієї роботи, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з написом в темі листа «Заявка на посаду Асистента програм (Програма «Громадяни»)» за адресою: hkoshulap@iri.org не пізніше 2 грудня 2022 року.

The International Republican Institute (IRI) is a non-profit, non-partisan organization dedicated to advancing democracy worldwide. Since 1994, IRI has been active in Ukraine, supporting the development of local governments, political parties, civil society, and an active engaged citizenry.

IRI is currently recruiting a Program Assistant (PA) for the Citizens Program aimed to strengthen the role of civic society and citizens in the decision-making process at local and national levels.  The Program Assistant will play a key role in supporting the work of IRI in the implementation of its civic engagement project activities.  Under the direction of the IRI Field Program Manager and together with IRI Program Officers, the Program Assistant’s responsibilities will include the following:

 • Providing general assistance to IRI’s Citizens program staff and programming;
 • Providing logistical support to the organization of IRI’s Citizens program throughout Ukraine;
 • Drafting and editing documents including project reports, procurement contracts and other administrative materials in both English and Ukrainian;
 • Providing support with subawards within the Citizens program;
 • Collaborating with program staff to track program goals and maintain records for providing accurate and timely reports to funders;
 • Interacting with IRI Ukraine Monitoring & Evaluation and Communication teams to promote activities of the Citizens` program and their results;
 • Assist in maintaining contacts with and networks of citizens, civic activists, CSOs, local officials, and experts as they relate to IRI’s programs;
 • Assist in developing and maintaining relations with the Crimean Tatar Mejlis Secretariat and other marginalized groups within Ukraine to support programming.
 • Ability to utilize computer programs to develop visually appealing reports and materials detailing the projects activities for funders and partner organizations;
 • Ability to travel including on occasional weekends for IRI events;
 • Other duties as required.

A successful candidate will be able to demonstrate the following attributes:

 • Bachelor’s degree in a relevant subject such as international relations, jurisprudence, or public policy;
 • Previous experience working with a development project, NGO or International Organization;
 • Prior experience with (preferably all three)
 • Fluency in Ukrainian; professional English language skills and the ability write professionally in English;
 • Skilled communicator, both verbally and in writing;
 • Detail-oriented and highly organized;
 • Collaborative, team oriented individual;
 • Ability to prioritize and handle multiple tasks under tight deadlines;
 • Good computer and electronic presentation skills.
 • Working with NGOs, civic activists, local government, civic engagement, or youth activism
 • Democracy and/or governance programs;
 • Procurement and administrative work.

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Program Assistant (Citizens Program)” in the subject line to hkoshulap@iri.org no later than December 2, 2022.

Популярні ресурси